Záverečná konferencia projektu

Počas konferencie boli za účasti projektových partnerov a inštitúcií, ktoré sa venujú záchrane a prezentácii kultúrneho dedičstva, predstavené výstupy a ukazovatele projektu.

Boli prezentované rekonštrukcie 4 drevených chrámov, vydané publikácie o miniskanzene, biskupovi Gojdičovi a ukrajinských drevených chrámoch a tiež web stránka projektu.

Najväčšiu pozornosť získala premiéra polohraného dokumentárneho filmu o blahoslavenom biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, pod názvom „GOJDIČ Láska nadovšetko“, ktorý zanechal hlbokú stopu vo všetkých zúčastnených, čo sa prejavilo aj v záverečnej diskusii.

Film bude poskytnutý ako učebný materiál pre stredné školy a gymnázia a predstavený aj širokej verejnosti.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou  |  Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border
Projekt financovaný v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014