Otvorenie miniskanzenu

Vďaka finančným prostriedkom z Nórskeho finančného mechanizmu sa počet miniatúr v miniskanzene v Ľutine rozrastie o ďalších 20 exponátov drevených chrámov v mierke 1:10 zo Slovenska a Ukrajiny. Cieľom miniskanzenu je na jednom mieste prezentovať tieto perly drevenej architektúry a pozvať na návštevu týchto pamiatok.

Slávnostné otvorenie a posviacka miniskanzenu sa uskutočnila v sobotu 20. augusta 2016 o 17.00 hod. v rámci programu výročnej odpustovej slávnosti v Ľutine. Po otvorení a posviacke nasledovala archijerejská liturgia a večera.

Farnosť Ľutina sa snaží o zachovanie vzácneho kultúrneho a duchovného dedičstva pre budúce generácie. Prostredníctvom tohto projektu financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK08 z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 sa vytvorili nové medzinárodné partnerstvá na dosiahnutie tohto cieľa.

V miniskanzene drevených chrámov v Ľutine bude tak možné obdivovať 49 miniatúr drevených chrámov zo Slovenska a Ukrajiny.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou  |  Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border
Projekt financovaný v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014