Opravené štyri drevené chrámy

V týchto dňoch sa ukončila rekonštrukcia štyroch gréckokatolíckych drevených chrámov v obciach Tročany, Frička, Príkra a Vyšný Komárnik. Vykonané práce zabránia znehodnoteniu týchto jedinečných pamiatok a pomôžu zachovať vzácne drevené chrámy pre ďalšie generácie.

Išlo predovšetkým o opravy šindľových striech a očistenie a obnovu ochranných náterov striech a opláštení chrámov v rozsahu:

  1. oprava Dreveného chrámu sv. Lukáša v Tročanoch v celkovej hodnote 12 994 eur bez DPH,
  2. oprava Dreveného chrámu sv. Michala vo Fričke v celkovej hodnote 15 783 eur bez DPH,
  3. oprava Dreveného chrámu sv. Michala v Príkrej v celkovej hodnote 17 096 eur bez DPH,
  4. oprava Dreveného chrámu sv. Kozmu a Damiána vo Vyšnom Komárniku 20 280 eur bez DPH.

Ako hovorí samotný slogan programu cezhraničnej spolupráce „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ projekt prispel k odstráneniu existujúcich cezhraničných bariér a vytvoril nové partnerstvo organizácií spolupracujúcich na záchrane a prezentácii dedičstva nášho regiónu.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou  |  Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border
Projekt financovaný v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014