Miniskanzen

Dodnes sa na východnom Slovensku zachovalo viac ako 40 drevených prevažne gréckokatolíckych chrámov, ktorých vznik siaha väčšinou do 18. a 19. storočia. Každý z týchto chrámov je originálny a výnimočný. Ich celosvetovú hodnotu potvrdzuje aj zaradenie ôsmich drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu UNESCO. Unikátnou je najmä technológia ich výstavby, pretože ako stavebný materiál bolo použité výhradne drevo.

Na chrámy sa môžeme pozerať z hľadiska histórie, či architektúry. Nesmieme však zabudnúť na samotný dôvod ich vzniku. A tým je oslava Boha a prejav živej viery miestnych obyvateľov. Aj dnes väčšina týchto chrámov slúži svojmu pôvodnému účelu.

Drevené chrámy sú roztrúsené na širokom území, často v odľahlých miestach východného Slovenska. Prijmite pozvanie k objavovaniu týchto nádherných skvostov a obzrite si ich na jednom mieste, v Miniskanzene drevených chrámov v areáli Baziliky minor v Ľutine. Tu sa totiž postupne ocitnú miniatúry všetkých slovenských drevených chrámov a tiež vybraných chrámov poľského a ukrajinského prihraničného územia, ktoré sú presnými replikami originálov v mierke 1:10. Pri každom chráme nájdete informačnú tabuľu s popisom a stručnou históriou.

Prvá etapa miniskanzenu, ktorá prezentovala 10 miniatúr z okolia Sniny, bola realizovaná v rokoch 2011 – 2012 v rámci projektu Miniskanzen drevených chrámov – I. etapa, číslo PL-SK/PO/IPP/II/044, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Pri druhej etape v roku 2013 financovanej z toho istého programu v rámci projektu Miniskanzen drevených chrámov – II. etapa, číslo PL-SK/PO/IPP/III/069 pribudlo 10 miniatúr z regiónu Bardejov a okolie.

V rámci tretej etapy realizovanej v rokoch 2015 a 2016 a financovanej v rámci projektu Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva, číslo CBC02/PSK-I/021 z Programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014, pribudlo v areáli miniskanzenu 10 miniatúr drevených chrámov z okolia Svidníka a Sniny a 10 miniatúr vzácnych drevených chrámov z Ukrajiny.

V rokoch 2015 a 2016 bol miniskanzen doplnený o chýbajúcich 9 miniatúr z okolia Svidníka, ktoré boli financované z darov organizácií slovenských krajanov a súkromných donorov z USA.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou  |  Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border
Projekt financovaný v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014